1. september 2008

Godkjent Varemerke


Da er Studio Vest et godkjent varemerke. Hvilken betydning har dette? Ikke mye for dere der ute, men i disse digitale tider, ønsker vi å beskytte vårt navn og logo mot kopiering og misbruk. Så fra 4 august 2008, så kan vi med rette tilføye en R til vår logo.

Ingen kommentarer: